Qeydiyyat forması - Təlimat

+ Müəllif
Digər Ali Təhsil Müəssisəsi
 
Tezislərin son təqdim olunma tarixi - 10.02.2022. Yalnız MS Word Doc ( Faylın adı ingilis hərfləri ilə olmalıdır )

Əlavə məlumat üçün:

Kimya Mühəndisliyi chemical.eng@bhos.edu.az
Neft-Qaz Mühəndisliyi petroleum.eng@bhos.edu.az
Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi automation.eng@bhos.edu.az
Konfrans conference@bhos.edu.az