Qeydiyyat forması

Digər Ali Təhsil Müəssisi
 
Tezislərin son təqdim olunma tarixi 24.02.2020 Yalnız MS Word Doc ( Faylın adı ingilis hərfləri ilə olmalıdır )
+

Əlavə məlumat üçün:

Kimya Mühəndisliyi chemical.eng@bhos.edu.az
Neft-Qaz Mühəndisliyi petroleum.eng@bhos.edu.az
Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi automation.eng@bhos.edu.az
Konfrans conference@bhos.edu.az